Cautare titlu

Nr.CoverDataTitlu (periodic)
1.2019-11-12Revista Funatiilor Regale: revista lunara de literatura, arta si cultura generala/ Redactor sef: Paul Zarifopol; Redactori: camil petrescu, Radu Cioculescu; Comitetul de directie I. Al. Bratescu-Voinesti, O. Goga, D. Gusti, E. Racovita, C. Radulescu-Motru, I. Simionescu
2.2019-10-30Jurnalul literar/ Director: George Calinescu
3.2019-10-25Agenda/ Institut national d'histoire de l'art(INHA)
4.2019-10-04Journal der Kunste/ Akademie der Kunste-Berlin; Redaktion: Martin Hager, Marie Altenhofen, Anneka Metzger